Банкам

Партнером НУФ може стати будь-який український банк, для якого співпраця з ММСП є одним з пріоритетів, який має надійний, стійкий фінансовий стан та відповідає Загальним вимогам НУФ до банків-партнерів.

Ставши партнером НУФ, та уклавши з НУФ Угоду про партнерство, банк отримує доступ до кредитних ресурсів НУФ за всіма діючими та майбутніми програмами і проектами НУФ. Банк-партнер на свій розсуд визначає програми НУФ, в яких бажає брати участь.

Процедура набуття статусу банка-партнера

  1.  Банк, зацікавлений у партнерстві з НУФ, повинен надіслати письмове звернення на ім’я Виконавчого директора НУФ, в якому обґрунтувати свою зацікавленість у співпраці з НУФ та спроможність бути успішним і надійним партнером.
  2.  Після отримання звернення ГУП НБУ проводить дистанційну та виїзну оцінку банку, включаючи оцінку його фінансового стану, відповідність Загальним вимогам НУФ, наявність в стратегії банку напрямку роботи з ММСП, відповідних кредитних технологій та процедур, здійснює вибірковий перегляд кредитних справ позичальників ММСП прокредитованих банком за рахунок власних коштів (у разі наявності) тощо. За результатами проведеного аналізу ГУП НБУ готує матеріали Виконавчому директору НУФ для розгляду питання щодо можливості винесення на засідання Наглядової Ради НУФ питання про можливість затвердження банку в якості банка-партнера НУФ.
  3.  Наглядова Рада НУФ на своєму найближчому засіданні або в робочому порядку приймає рішення про затвердження банку в якості партнера НУФ та укладення банком Угоди про партнерство. НУФ може висунути додаткові вимоги, які банк повинен виконати перш ніж з банком будуть укладатися кредитні договори в рамках обраних програм НУФ або які банк повинен виконати/дотримуватись  протягом встановленого НУФ строку.
  4.  НУФ та банк підписують Угоду про партнерство, яка визначає загальні рамки подальшої співпраці між ними. Зокрема, банк зобов’язується неухильно дотримуватися Загальних вимог НУФ до банків-партнерів та надавати на адресу НУФ/ГУП НБУ всю необхідну для моніторингу звітність, а НУФ – надавати кредитні кошти банку за його заявками у відповідності до положень діючих програм.
  5.  НУФ укладає з банком-партнером Кредитні договори на бажану суму в рамках обраних програм. При цьому загальна заборгованість банка-партнера перед НУФ за всіма укладеними кредитними договорами не повинна перевищувати 25% від власного капіталу НУФ.
 programs