Програма з кредитування ММСП України за пріоритетними галузевими напрямами

bakery

Ця програма пропонує пільгові умови кредитування підприємств, які працюють в окремиих галузях, що розглядаються НУФ як пріоритетні та стратегічно важливі

Позичальники


ФОП та приватні малі і середні підприємства, які мають не більше ніж 250 постійних працівників та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не більше ніж еквівалент 5 млн євро (за середньорічним курсом Національного банку України)

Призначення кредиту


Сільське господарство, харчова промисловість, розвиток малих готелів, зелений туризм, ресторани та заклади громадського харчування, легка промисловість, проекти, пов’язані з енергоефективністю та енергозбереженням, імпортозаміщенням, підвищення продуктивності праці та створення робочих місць в слаборозвинених/депресивних регіонах.

Валюта кредиту


Гривня

Максимальний розмір кредиту


  • €100 000, еквівалент у гривні (ФОП та ММСП)

Відсоткова ставка


В гривні:

Для інвестиційних кредитів:

не більше рівня облікової ставки НБУ + 5% річних.

Для кредитів на оборотні кошти:

не більше рівня облікової ставки НБУ + 6% річних.

Комісія за надання кредиту – не більше 1,5% від суми кредиту.

Максимальний термін кредиту


  • 3 роки (для фінансування обігового капіталу)

  • 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби)