Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості

rural

Програма розрахована на розширення кредитування ММСП у сільській місцевості, тобто населених пунктах, чисельність населення яких не перевищує 100 тис. мешканців

Позичальники


ФОП та приватні малі і середні підприємства, які мають не більше ніж 250 постійних працівників та обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) не більше ніж еквівалент 5 млн євро (за середньорічним курсом Національного банку України)

Призначення кредиту


Фінансування виробництва, сфери послуг, сільського господарства, торгівлі (тільки для ФОП та мікропідприємств)

Валюта кредиту


€, гривня

Максимальний розмір кредиту


€250 000 або еквівалент у гривні

Відсоткова ставка


Ринкова, визначається банками-партнерами

Максимальний термін кредиту


  • 3 роки (для фінансування обігового капіталу)

  • 5 років (для фінансування інвестицій в основні засоби)