Співпраця

Німецько-Український фонд зацікавлений у співпраці з вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями і установами, діяльність яких напряму або опосередковано пов’язана з підтримкою МСП.

Напрямкам і формами співпраці можуть бути:

•     Залучення позик та грантів від донорів для розширення фінансування програм НУФ з підтримки ММСП.

•     Розроблення та реалізація спільних проектів з фінансування ММСП на засадах співфінансування.

•     Організація технічної допомоги банкам-партнерам НУФ із запровадження технологій мікрокредитування.

•     Організація та проведення заходів із просування кредитних продуктів НУФ для ММСП у вигляді конференцій, практичних семінарів, круглих столів, презентацій тощо.

•     Розроблення та запровадження інших інструментів.НУФ відкритий до будь-яких пропозицій щодо співпраці, які мають на меті розвиток сектору ММСП в Україні, розширенню його доступу до фінансових ресурсів та покращення вмінь та навичок підприємців.

НУФ відкритий до будь-яких пропозицій щодо співпраці, які мають на меті розвиток сектору МСП в Україні, розширенню його доступу до фінансових ресурсів та покращення вмінь та навичок підприємців.

     Будь-ласка, надсилайте ваші пропозиції про співпрацю на електронну адресу НУФ.