Програма з компенсації процентних ставок для МСП м. Києва

21 вересня 2017 року рішенням Київської міської ради №46/3053 затверджене Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.

Фінансово-кредитна підтримка у відповідності до Положення надається МСП міста Києва у вигляді компенсації 50% процентної ставки за кредитами, наданими банками-партнерами НУФ.

Мета програми – покращити доступ МСП міста Києва до фінансування інвестиційних проектів за рахунок зниження рівня процентної ставки.

Компенсація процентних ставок надається за кредитами МСП, профінансованими за рахунок коштів програм та проектів НУФ, а також за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ.

Київською міською владою на компенсацію процентних ставок в міському бюджеті на 2018 рік передбачено 20 млн грн.

Позичальники

Позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, що зареєстровані в місті Києві,  виробничі потужності яких розміщені на території міста Києва та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України, зокрема:

Суб’єкти малого підприємництва –  кількість працівників не перевищує 50 осіб, річний дохід не перевищує 10 млн євро.

Суб’єкти середнього підприємства – кількість працівників  становить від 50 до 250 осіб, річний дохід становить від 10 до 50 млн євро.

Призначення кредиту
  • придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення;
  • модернізацію технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
  • придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва.

За винятком поповнення обігових коштів позичальника

Валюта кредиту
  • Гривня
Максимальна номінальна процента ставка
  • у разі застосування змінюваної відсоткової ставки за кредитом (UIRD) – UIRD (3 місячний) помножений на 1,1
  • у разі застосування фіксованої відсоткової ставки за кредитом – суми облікової ставка НБУ (визначеної на день укладення кредитного договору) плюс 3% річних.
Максимальна комісія банку-партнера за надання кредиту
  • 0,5% (в разі надання кредиту за рахунок коштів Німецько-Українського фонду) та
  • 2% (в разі надання кредиту за рахунок власних коштів банків-партнерів НУФ) від загальної суми кредиту позичальника
Максимальний розмір кредиту
  • €250 000 в еквіваленті
Максимальний термін кредиту
  • 2 роки
Критерії участі у програмі компенсації процентних ставок

КРИТЕРІЙ 1. Реєстрація та розміщення виробничих потужностей в м. Києві.

КРИТЕРІЙ 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010: промисловість, розвиток інфраструктури освітніх закладів, діяльність з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

КРИТЕРІЙ 3. Цільове призначення кредитів: основні засоби.

КРИТЕРІЙ 4. Власний внесок позичальника: не менше 20%.

Банки-Партнери